Ur föreningens stadgar:
   
   
   
   

§ 1 Ändamål:

Riddarhyttans hembygds- och intresseförening är partipolitiskt obunden och ska främja hembygds-kunskap, kulturminnes- och hembygdsvård samt även på andra områden verka för bygdens liv och utveckling, ta tillvara medlemmars intressen och främja kontakter och samarbete, d.v.s. allt som verkar för att Riddarhyttan ska vara ett samhälle där innevånarna kan utveckla en god livskvalité.

Föreningen ska vara ett komplement till övrigt föreningsliv.