Styrelsen för Riddarhyttans hembygds- och intresseförening.

Mötestider se kalender.

 

   
   
   
   
   
 
Barbro Bergquist
Bertil Skog
Karin Lindström
 
Ledamot
Kassör
Ordförande
 
 
     
Suppleanter: Gunne Ramberg
  Hans-Åke Karlsson
  Willy Malmberg
Revisorer: Leif Fredriksson
  Fredrik Skog
Revisorsuppl: Nils-Eric Wikström
Inge Jansson
Maria Knutsdotter-Johansson
 
Ledamot
Sekreterare

 

 
  Styrelseprotokoll:
20150203 20150303 20150414 20150504 20150602 20150901
20151006 20151201                
20160202 20160301 20160405 20160503 20160802 20160906
20161004 20161101 20161206            
20170207 20170307 20170404 20170502 20170606 20170801
20170905 20171003 20171108 20171205        
20180206 20180306 20180508 20180605 20180807 20180904
20181002 20181106 20181204            
20190205 20190305 20190402 20190613 20190806 20191001
20191105 20200203 20200504